KIES omgangsbegeleiderNaast Kinder-, Jeugd- en Gezinscoach ben ik ook gecertificeerd KIES omgangsbegeleider.

Lees hieronder wat KIES inhoud en wat het voor jouw kind kan betekenen.

 

Wat is KIES?

In dit speciale traject wordt er ruimte geboden voor de eerste gevoelens, ervaringen en gedachten aan het begin van een scheiding. Kinderen kunnen in groepsverband, individueel of met hun broertjes en/of zusjes ontdekken wat zij zouden willen dat hun ouders regelen voor de omgang en het ouderschapsplan. Samen wordt er gekeken naar een toekomstige situatie die zo wenselijk mogelijk is voor alle betrokkenen.

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze.

Hoe ze hiermee omgaan is voor ieder kind heel verschillend. Bij de spel- en praatgroep KIES kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding. Wanneer er in groepsverband wordt gewerkt ervaren de kinderen dat ze niet alleen zijn, dat ze niet enige zijn van wie de ouders gaan scheiden. In kleine groepen komen de kinderen 4 keer 1 uur bijeen.

 

Hoe ziet een KIES traject er uit?

In de regel staan er 4 bijeenkomsten van een uur gepland. Sommige kinderen hebben iets meer tijd nodig, dan komen ze 5 of 6 keer. Aan de kinderen leg ik uit dat zij hier de veiligheid hebben om hun gedachten en gevoelens te delen over de scheiding van hun ouders. Ze mogen erover praten maar mogen het ook creatief uiten door bv te tekenen of te schrijven. Belangrijk is dat het kind het kan uiten op de manier die bij hem/haar past.
Ieder kind krijgt een eigen mapje, dit mapje blijft altijd eigendom van het kind. Hierin staan werkvormen die we samen doorlopen en is er ruimte voor eigen invulling. Aan het einde van het traject mogen de kinderen dit mapje meenemen naar huis en als ze willen dit aan hun ouders laten zien. Dit mogen ze doen wanneer zij eraan toe zijn, sommige kinderen vinden het prettig om hun mapje nog even voor hen zelf te houden. Het mapje kun je beschouwen als een KIES dagboek.

Aan het eind van het traject evalueer ik altijd. Eerst met de kinderen daarna maak ik een afspraak met ouders, waarbij soms de mediator of advocaat ook aanwezig is, voor de eindevaluatie.

 

Het effect van KIES

Onderzoek door de Universiteit Utrecht heeft aangetoond dat KIES helpt bij het beter verwerken van de scheiding en het contact met de ouders verbetert. Kinderen die KIES volgen hebben minder probleemgedrag en minder schuldgevoel ten aanzien van de scheiding.

 

Cijfers en feiten:

✓ Aandacht voor emoties, pijn en verdriet heeft positieve invloed op het kind, ook op lange termijn
✓ Verbetering van relatie tussen ouders en kind
KIES staat goed aangeschreven. Kinderen begrijpen de scheiding beter, de band met ouders wordt beter
✓ Kinderen hebben baat bij vroegtijdige informatie over en erkenning van hun positie rond de ouderlijke scheiding
✓ Kinderen willen gehoord worden door degene die de beslissing neemt
✓ 25% van de kinderen heeft na 1 jaar geen contact meer met de uitwonende ouder
✓ Onderzoek door de Universiteit Utrecht heeft aangetoond dat KIES helpt bij het beter verwerken van de scheiding en het contact met de ouders verbetert
✓ Kinderen die KIES volgen hebben minder probleemgedrag en minder schuldgevoel ten aanzien van de scheiding

 

Meer informatie over KIES

KIES is onder andere erkend door het NJI 
Zie voor meer informatie de website http://www.kiesvoorhetkind.nl

Als dochter van gescheiden ouders, maakt dat ik als geen ander weet wat een scheiding teweeg kan brengen. Voor mij was het dan ook heel logisch om de stap te maken en mij te specialiseren tot een gecertificeerd KIES omgangsbegeleider. Mijn ervaring, kennis, kunde en geduld maken dat ik kinderen op de juiste manier kan begeleiden in deze verwarrende en moeilijke fase in hun leven.

Nila Gulizia als gecertificeerd KIES omgangsbegeleidster.