Opvoedopstelling

Om uit te kunnen leggen wat een opvoedopstelling inhoud leg ik eerst wat uit over systemisch werken


Wat is systemisch werk?

Systemisch werk is niet makkelijk uit te leggen omdat het iets is wat “gebeurt”.
Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem, welk systeem dan ook, en je verhouding met de anderen in dat systeem.

Omdat ik mij voornamelijk richt op het gezin en opvoedopstellingen begeleid leg ik de focus op het familiesysteem.

We maken allemaal onderdeel uit van een systeem, ons familiesysteem, het systeem in ons werk, onze vriendenkring, verenigingen, school. Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen waarin we zijn opgegroeid. We hebben bekrachtigende en beperkende patronen, vaak uit loyaliteit, meegenomen. Deze patronen kan je in je huidige leven weer tegen komen binnen nieuwe systemen, bijvoorbeeld in je relatie of je werk.

Wanneer er in het familiesysteem verstoringen plaatsvinden verandert de dynamiek en kunnen de leden van het systeem niet meer optimaal functioneren

 

Bert Hellinger, de grondlegger van het Systemisch Werk ontdekte dat er 3 basisprincipes zijn:

 

 1. Binding
  Iedereen heeft recht op een plek in het systeem
 2. Volgorde
  Alle plekken staan in een rangorde ten opzichte van elkaar
 3. Geven en nemen
  Geven en nemen dienen evenredig in balans te zijn

 

De rode draad in het familiesysteem vormt de binding met het systeem van herkomst. Met de binding wordt bedoeld de band met de ouders, grootouders en nog veel verder terug.
Wanneer er door omstandigheden -welke dan ook-  een van de basisprincipes binnen het familiesysteem verstoord raakt, ontstaan er dynamieken.
Vanuit deze dynamieken wordt een nieuw evenwicht binnen het systeem nagestreefd waardoor de huidige situatie blijft bestaan.

Binnen iedere groep bestaan er dynamieken, te onderscheiden onder de volgende 5:

 1. Chronologie: anciënniteit en de juiste plaats
 2. Iedereen hoort erbij
 3. Iedereen draagt zijn eigen lot
 4. Ouders geven oneindig aan hun kinderen (zelfde DNA)
 5. Er is een balans in geven en ontvangen (ander DNA)

 

Hoe werkt een opvoedopstelling?

Je begint met de vraag die je wilt inbrengen. Deze gaan we verkennen omdat er soms nog een vraag ónder de vraag ligt. Vervolgens kies je een tegel voor jezelf en voor de ander, de ander is in dit geval degene die ook deel uitmaakt van je vraag. Bij een opvoedopstelling is dit meestal je kind of kinderen. Deze vloertegels geef jij een plek in de ruimte en op dit moment begint de opstelling.
Gedurende jouw opstelling beweeg ik als coach mee in het veld, als het ware als jouw schaduw.

Waar jij ze neerlegt is hoe jij de positie van de verschillende familieleden  -op dat moment-  gevoelsmatig ervaart.
Vervolgens ga je op je eigen tegel staan en stap je letterlijk in de dynamiek van je gezin, en van hieruit gaat het stromen.
Je gaat kijken naar het plaatje dat je hebt neergelegd en gaat ervaren wat er in je gebeurt. Je gaat inzicht krijgen in je vraag en wat er op een dieper liggende ‘familie-systemische’ laag ligt. De kern van het probleem wordt zichtbaar en je ervaart wat de invloed hiervan is op je huidige situatie.
Hierdoor ontstaat ruimte voor acceptatie en verandering.
Een opstelling verloopt soms alleen vanuit je “eigen” plek en soms vanuit de plek van de ander.

Tijdens een opstelling ervaar je, voel je………… het is een krachtige, bijzondere en verhelderende ervaring!

 

Wanneer doe je een opvoedopstelling?

Heb je moeite met grenzen stellen? Voel je je overbezorgd of te verantwoordelijk? Kun je niet genieten van het ouderschap?  Claimt je kind jou of je partner? Laat je kind gedrag zien dat niet passend is voor zijn/haar ontwikkelingsleeftijd bv broek of bedplassen? Reageert je kind vaak extreem boos of angstig?

Je probeert je eigen gedrag en/of dat van je kind te begrijpen maar kan er de vinger niet op leggen. Je probeert van alles maar het lukt niet.
Het is heel goed mogelijk dat de oorzaak van het probleem diep in je onbewuste ligt opgeslagen. Belemmerende gedachten en beperkende overtuigingen kunnen een nog diepere oorsprong hebben, ze kunnen uit je familie komen. We erven niet alleen uiterlijke kenmerken van onze voorouders maar ook overtuigingen en denkpatronen, dit kan tot 7 generaties teruggaan! En zolang je ze niet op dit dieper onderliggend niveau oplost, blijft je probleem bestaan.

Tijdens een opstelling komt de oorzaak aan het licht en krijg je handvatten om je hiervan te bevrijden en los te maken, zodat je je eigen leven kunt leiden en kunt leven vanuit je kracht.

 

Voor wie is een opvoedopstelling?

Voor iedereen, die graag een (terugkerend) thema, probleem of vraag heeft en daarin een volgende stap wil zetten. Dit kunnen vragen zijn die te maken hebben met jezelf, met je gezin of andere relaties.
Een opstelling is voor iedereen toegankelijk, ook als je nog geen ervaring hebt met (opvoed)opstellingen.